KAUNAS, Chemijos g. 2 PRIENAI, Stadiono g. 17
868 999 915 831 951 510
I-V 09-17 VI 09-14 I, III 15-20, II-IV 9:30-20, VI 09-16
KAUNAS, Chemijos g. 2 868 999 915 I-V 09-17 VI 09-14
PRIENAI, Stadiono g. 17 831 951 510 I, III 15-20, II-IV 9:30-20, VI 09-16

Privatumo politika

Rasos Petronienės ir Romualdo Petronio stomatologijos kabinetai (toliau vadinama Klinika/Duomenų valdytojas) rūpinasi savo pacientų privatumu. Ši privatumo politika suteiks Jums informaciją kaip mes tvarkome pacientų asmens duomenis.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Klinika.
 • Klinikos kontaktiniai duomenys: Adresas: Kaunas, Kovo 11-osios g. 20, Prienai, Stadiono g. 17, 86899915, 865274742.

Visais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, maloniai, prašome kreiptis į Klinikos el. paštą info@3pclinic.lt.

 

KLINIKOJE TVARKOMI PACIENTŲ IR PACIENTŲ ATSTOVŲ ASMENS DUOMENYS

 • Klinika asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

 

Visus asmens duomenis renkame, saugome ir tvarkome vadovaudamiesi:

 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR arba Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
 • Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • Kitų įstatymų, reglamentuojančių Jūsų teises, bei teisės aktų nuostatomis.

Jūsų asmens duomenų neperduodame jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti įstatymais, kitais teisės aktais arba, jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti arba, jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Odontologinių paslaugų teikimas;
 • Asmenų aptarnavimas;
 • Vaizdo stebėjimas turto ir apsaugos tikslais;
 • Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas;
 • Tiesioginės rinkodaros vykdymas.

Mes rinksime tik tokią informaciją, kuri yra būtina mūsų paslaugoms suteikti bei laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

 

ODONTOLOGINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

Siekiant Jums tinkamai suteikti odontologines paslaugas, Klinika tvarko tokius Jūsų asmens duomenis: Odontologinių ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartyje esančius Kliento asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data ir kt.); Kliento pateiktus kitus asmens duomenis; Specialių kategorijų duomenys (suteiktos paslaugos, laboratoriniai tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, nuotraukos, specialistų suteiktų paslaugų ir paciento būklės aprašymai ir kt.).

Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo ir (ar) sutarties, ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo, ir (ar) siekiant suteikti Jums sveikatos priežiūros paslaugas.

Jūsų asmens duomenys odontologinių paslaugų teikimo tikslu yra saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Mes visais atvejais įsipareigojame, kad visi surinkti Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinti tinkamą odontologinių paslaugų teikimą, su tuo susijusius kitus tikslus ir mus saistančių teisinių prievolių įvykdymą.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ASMENŲ APTARNAVIMO ATVEJAI

Klinika Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir tais atvejais, kai Jūs su mumis susisiekate, pateikiate užklausą, klausimus, siunčiate informaciją nurodytais kontaktais Klinikos interneto svetainėje.

Klinika Jūsų asmens duomenis tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, atsakyti į Jūsų užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugodama ir gindama Klinikos teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t.y. kreipimusi į mus.

Pabrėžiame, kad teikdami užklausas, klausimus ar kitą informaciją Klinikai, pateikite minimalų kiekį asmeninės informacijos. Pateikite tik tuos asmens duomenis, kurie būtini tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas laiškas, prašymas ar užklausa atsakyti, įvykdyti.

 

TIESIOGINĖS RINKODAROS VYKDYMAS

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Klinikos teikiamas paslaugas, priminimus apie profilaktinius apsilankymus Klinikoje, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) arba tel. numeriu siųsime pasiūlymus dėl mūsų paslaugų teikimo, priminimus dėl profilaktinių apsilankymo arba paskambinsime.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Klinika tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį.

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 1 (vienerius) metus nuo paskutinės paslaugų suteikimo Jums dienos.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu ar paskambinę nurodytu tel. numeriu.

SLAPUKAI

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Slapukai yra skirti užtikrinti sklandų interneto svetainės veikimą.